In Memoriam: Ben Hamers

Tot ons grote verdriet overleed na een kort ziekbed op 28 december j.l. ons bestuurslid Ben Hamers.
Hiermee verliezen we een goede en betrokken vriend die altijd voor ons klaar stond.