Doelstellingen

We leven in één van de rijkste landen ter wereld. Toch leven in Nederland meer dan 1,3 miljoen mensen op of rond de armoedegrens. Veel kinderen gaan zonder ontbijt naar school en er wordt steeds meer bezuinigd op thuis- en ouderenzorg.

Als vereniging stellen we ons ten doel kleinschalige hulp te bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Zo helpen we bijvoorbeeld gezinnen die net buiten de ‘gemeentelijke boot’ vallen. En ouderen of gehandicapten (verenigingen) die op een voorziening wachten die door geen enkele instantie blijkt te worden verstrekt. ‘La Rose Blanche’ kijkt of zij hier hulp kan bieden in de vorm van die voorziening of hulp bij het verkrijgen ervan.

Wij verwachten van onze leden dat zij met ons meedenken en dat zij zich actief inzetten om (verborgen) leed in hun naaste omgeving op te sporen en zelf waar mogelijk de handen uit de mouwen te steken. Bijvoorbeeld door ouderen, gehandicapten en hulpbehoevenden te helpen met kleine klusjes of boodschappen. In gezamenlijkheid proberen we als vereniging ook zoveel mogelijk financiële steun te bieden waar dat nodig is.

Met weinig middelen kun je soms veel voor een medemens betekenen. Help mee de wereld om ons heen een beetje mooier en menselijker te maken.