Welkom bij La Rose Blanche Néerlandaise

 

 

Wij zijn een kleinschalige doelenvereniging die het geven van raad, hulp en advies in de ruimste mogelijke zin van het woord,
het samenwerken met andere of rechtspersonen in binnen- en buitenland die een soortelijk doel als de vereniging nastreven
en hun doel met wettelijke middelen willen bereiken, tenzij dit tot ongewenste situaties zou leiden ten opzichte van
La Rose Blanche Néerlandaise of in strijd zou komen met de statuten.
Alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Het bestuur.